نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قابل توجه هموطنان محترم

با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگژاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1399 فعلا منتفی میباشد. چنانچه تصیم جدیدی در این زمینه اتخاذ گردد اطلاع رسانی میشود.

  • تاریخ انتشار : 25 خرداد 1399